Raporlar

Temiz Hava Hakkı Platformu 24 Mart günü “Türkiye’de Hava Kirliliği: Kara Rapor” adlı raporunu basın ve kamuoyu ile paylaştı. Çalışmamız kapsamında hazırlanan Türkiye’de illere göre Kükürtdioksit (SO2) ve Parçacık Madde10 (PM10) analizlerine aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiziz.

İLLERE GÖRE SO2 ANALİZİ (2015)

İLLERE GÖRE PM10 ANALİZİ (2015)