7 Temmuz 2015

Platform Bileşenlerimiz

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) doğa koruma ve sağlık alanında çalışan 17 Sivil Toplum Kurumunun bir araya gelmesiyle 2015 Haziran ayında kuruldu. Platformun kuruluş amacı, öncelikle işletmede ve inşaat aşamasında olan kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliği ve çevre sorunlarına bağlı olarak halk sağlığını, temiz hava ve çevre hakkını savunmaktır.

Platform üyeleri

 • Türk Tabipleri Birliği (TTB)
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)
 • Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL)
 • Greenpeace Akdeniz
 • TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı)
 • Türk Nöroloji Derneği
 • İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD)
 • Pratisyen Hekimlik Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
 • Çevre için Hekimler Derneği
 • Yeşil Barış Hukuk Derneği
 • Yeşil Düşünce Derneği
 • Yuva Derneği

Gözlemciler

 • 350.org
 • Avrupa İklim Ağı (CAN Europe)
 • WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

Mütabakat metnimize buradan ulaşabilirsiniz.