7 Temmuz 2015

Platform Bileşenlerimiz

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) doğa koruma ve sağlık alanında çalışan 17 Sivil Toplum Kurumunun bir araya gelmesiyle 2015 Haziran ayında kuruldu. Platformun kuruluş amacı, öncelikle işletmede ve inşaat aşamasında olan kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliği ve çevre sorunlarına bağlı olarak halk sağlığını, temiz hava ve çevre hakkını savunmaktır.

Platform bileşenlerimiz

 • Avrupa İklim Ağı (CAN Europe)
 • Çevre için Hekimler Derneği
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
 • Greenpeace Akdeniz
 • İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD)
 • Pratisyen Hekimlik Derneği
 • Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL)
 • TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı)
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
 • Yeşil Barış Hukuk Derneği
 • Yeşil Düşünce Derneği
 • Yuva Derneği
 • 350.org
 • WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

Mütabakat metnimize buradan ulaşabilirsiniz.