4 Ağustos 2017

İlgili Rapor ve Yayınlar

Platform Paydaşlarımızın Rapor ve Yayınları

TEMA Vakfı. 2017. Termik Santrallerin Hava Kirliliği Modellemesi: Çanakkale Ve Biga Yarımadası

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL). 2015. Ödenmeyen Sağlık Faturası

Türk Tabipleri Birliği, HASUDER, Türk Toraks Derneği, TÜSAD, İMUD & HEAL. 2015. Türkiye’de Hava Kirliliği ve Sağlık: Gerçekler, Veriler ve Öneriler

Türk Tabipleri Birliği, 2000, Yatağan’da Hava Kirliliği Değerlendirmesi Raporu.

Kayıhan Pala, Bursa Tabip Odası, 2014, Kömürlü Termik Santrallerin Sağlık Etkileri broşürü.

Greenpeace Akdeniz. 2014 Sessiz Katil

HASUDER. 2014. Türkiye Sağlık Raporu

Diğer Kurumların İlgili Rapor ve Yayınları
Çevre Mühendisleri Odası. 2017. Kömürlü Termik Santrallerin Mevcut Hava Kalitesine Etkisinin İncelendiği Hava Kalitesi Dağilim Modellemesi Raporu (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

Çevre Mühendisleri Odası. 2016. Hava Kirliği Raporu 2016

Ekoloji Kollektifi. 2015. Kömürlü Termik Santraller ve Sağlık Etkileri