Temiz Hava Hakkı Platformu Hakkında

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) doğa koruma ve sağlık alanında çalışan 18 Sivil Toplum Kurumunun bir araya gelmesiyle 2015 Haziran’ında kuruldu.

Kuruluş amacı: Öncelikle işletmede ve inşaat aşamasında olan kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliği ve çevre sorunlarına bağlı olarak halk sağlığını, temiz hava ve çevre hakkını savunmak.

Platform üyeleri

 • Çevre için Hekimler Derneği
 • Greenpeace Akdeniz
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
 • İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD)
 • Pratisyen Hekimlik Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı)
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)
 • Yeşil Barış Hukuk Derneği
 • Yeşil Düşünce Derneği
 • Yuva Derneği

Destekleyen kurumlar

 • 350.org
 • Avrupa İklim Ağı (CAN Europe)
 • WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
 • Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL – Health and Environment Alliance)